Publikacje

L. Miś, M. Szepski, Strony internetowe ośrodków pomocy społecznej jako narzędzie komunikacji między instytucją a klientem,
Konferencja: Media i dyskurs medialny a komunikacja społeczna. Media lokalne i środowiskowe,
Akademia Techniczno - Humanistyczna, Bielsko-Biała, 19-20.11.2012;
prezentacja ppt w pdf

M. Szepski, Biblioteka Cyfrowa czy Biblioteka 2.0 czyli co przechowuje biblioteka,
II Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych,
Krakowska Akademia, 24-25.10.2012;
prezentacja ppt w pdf

M. Szepski, Polskie Biblioteki Cyfrowe z punktu widzenia internauty, [w:] A. Januszko-Szakiel red., Tradycja i nowoczesnoœć w bibliotece naukowej XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012, ISBN 978-83-7571-228-5
Referat po tym samym tytułem został wygłoszony w ramach:
I Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych, Ksiżka czy plik, tradycja czy nowoczesność,
Krakowska Akademia 4-5.11.2010.
prezentacja ppt w pdf

L. Miś, M. Szepski, Media a problemy społeczne, [w:] Z. Pucek, J. Bierówka, red., Polska w mediach, media w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, ISBN 978-83-7571-264-3;
Referat pod tym tytułem wygłosiliœmy w ramach: X Konferencja Naukowa Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, Krakowska Akademia, 14-15.06.2010.
Ponizszy tekst jest wersją roboczą publikacji.
tekst pdf     prezentacja ppt w pdf

A. Januszko-Szkiel, M. Szepski, Internet - niewykorzystana szansa polskiej nauki,
X Konferencja Naukowa Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, Krakowska Akademia, 14-15.06.2010.
prezentacja ppt w pdf

M. Szepski, A. Łachwa, M. Grzyb, Kliknijmy do gminy, ocena serwisów internetowych urzędów gmin,
X Konferencja Naukowa Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, Krakowska Akademia, 14-15.06.2010.
prezentacja ppt w pdf

M. Szepski, Analiza stron WWW przez pryzmat wybranych teorii komunikacji,
Konferencja naukowa Media i Polityka w XXI wieku. Bilans pierwszej dekady, Kraków 13-14.10.2009.
prezentacja ppt w pdf

M. Szepski, Naukowiec Web 2.0,
IX Konferencja Naukowa Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, Krakowska Akademia, 8-9.06.2009.
tekst pdf     prezentacja ppt w pdf

Szepski M., Modelowanie zarządzania danymi w bazach danych.
Krakowska Szkoła WyĹźsza 2008, w Zeszyt Naukowy Informatyka pod red. M. Pekala i W. Chmielowski
tekst pdf

Szepski M.: Dyskretyzacja problemu aktywnej wibroizolacji układu dyskretno ciągłego;
PAN w Krakowie, Prac Komitetu Mechaniki Stosowanej, Mechanika 15, 1991 r.
tekst pdf

Kasprzyk St., Szepski M.: Wyznaczanie częstości drgań własnych pewnych układów dyskretno-ciągłych;
Mechanika, Kwartanik AGH z 1,2/89

Gołaś A., Kowal J., Szepski M.: Analiza Własności wibroizolatora aktywnego typu poduszka powietrzna;
Mechanika teoretyczna i stosowana, z4/1987

Kasprzyk St., Szepski M.: Aktywna wibroizolacja obiektu posadowionego na belce;
Materiały VIII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki. Kraków 1987.

Kowal J., Szepski M.: Symulacja działania wibroizolatora sterowanego o wymuszeniu przypadkowym;
Materiały VIII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki. Kraków 1987.

Szepski M.: Porównanie charakterystyk aktywnego i semi-aktywnego układu wibroizolacji;
Materiały XXV Sympozjonu Modelowanie w Mechanice, Gliwice - Kudowa 1986

Gołaś A., Kowal J., Szepski M.: Wpływ struktury na działanie pneumatycznego wibroizolatora aktywnego;
Materiały konferencji NOISE-CONTROL 85, Kraków 1985

Szepski M.: Charakterystyka aktywnego układu wibroizolacji przemieszczeniowej o ograniczonej sile wibroizolatora;
Materiały VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki. Kraków 1984.