Wykłady z UML

Wykład1-Wprowadzenie do UML

Wykład2-Swiat obiektowy

Wykład3-Klasy i związki

Wykład4-Przypadki użycia

Wykład5-D. czynności

Wykład6-Modelowanie interakcji

Wykład7-Modelowanie struktury

Rysunki i definicje przedstawiane w materiałach do wykładów pochodzą z następujących pozycji:
Wrycza, Marcinkowski, Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych; Helion 06

To najczęściej, ale także z:

Boch, Rumbaugh, Jacobson: UML - przewodnik użytkownika; WNT 02
Grassle, Bauman, Bauman: UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach: Helion 06
Schneider, Winters: Stosowanie przypadków użycia, WNT;